اداره ی آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز

شرایط و ضوابط ِآزمون جایگزینی برای سال تحصیلی 91-1390

(دبیرستان و پیش دانشگاهی نمونه دولتی ابن سینا)

 جهت ثبت نام در آزمون جایگزینی از تاریخ 13/4/90 تا 17/5/90 روزهای دوشنبه و چهارشنبه به دبیرستان نمونه دولتی مورد تقاضای خود مراجعه کنید.

 الف) شرایط ثبت نام :

1) نداشتن سابقه ی مردودی در دوره متوسطه

2) داشتن حد اقل معدل كل 17 در پایه های اول ، دوم و سوم

3) نداشتن تجدیدی در دروس پایه های قبلی در دوره ی متوسطه

4 ) نداشتن نمره سالانه كمتر از 14 در دروس پایه های  مختلف متوسطه

5) دانش آموزان فعلی مدارس نمونه دولتی نواحی چهارگانه شیراز حق شرکت در آزمون جایگزینی را ندارند.

6) دانش آموز پذیرفته شده حق تغییر رشته در دوره متوسطه ندارد.

8) اعلام ظرفیت پذیرش فعلا مقدور نمی باشد

9) نمره ی دروس عمومی با ضریب یك و دروس اختصاصی با ضریب دو محاسبه می گردد.

 

ب) مدارك لازم :

1)یك قطعه عكس 4*3 پشت نویسی شده

2) ارائه ی كارنامه ی پایانی كلاس اول(برای متقاضیان كلاس دوم) و كارنامه ی اول و دوم (برای متقاضیان كلاس سوم) و کارنامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه برای متقاضیان پیش دانشگاهی

3) پرداخت مبلغ 50000 ریال در هنگام ثبت نام

 

ج) تاریخ  و نحوه برگزاری آزمون:

آزمون به صورت چهار گزینه ای و راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 27/5/1390 در دبیرستان نمونه دولتی مورد تقاضا برگزار می گردد. كسب حداقل 60 درصد نمره آزمون برای متقاضیان لازم است. نمره دروس عمومی با ضریب 1و دروس اختصاصی با ضریب 2 در اعلام نتیجه محاسبه می شود. ضمنا این آزمون نمره منفی دارد.

 اعلام نتیجه: شنبه 12 شهریور ماه نتایج از طریق اداره کل آموزش پرورش اعلام خواهد شد.

 آدرس: خیابان سی متری سینما سعدی، خیابان ذوالانوار، کوچه 14 دبیرستان نمونه دولتی ابن سینا

 

د) مواد آزمون دوره متوسطه :

 دروس عمومی برای متقاضیان پایه اول به دوم

1-عربی1 (8سوال) 2- ادبیات فارسی1(8سوال) 3- زبان خارجی1(8سوال)4-زبان فارسی1(8سوال) 5- دین و زندگی1(8سوال)

دروس عمومی برای متقاضیان پایه دوم به سوم

1- عربی2 (8سوال) 2- زبان فارسی2(8سوال) 3- ادبیات فارسی2 (8سوال) 4- زبان خارجی2 (8سوال) 5- دین و زندگی2(8سوال)

دروس تخصصی:

1) پایه اول به دوم تجربی

1-فیزیک1 (15 سوال) 2- شیمی1 (15 سوال) 3- ریاضی1(20 سوال) 4-علوم زیستی (10 سوال)

2) پایه اول به دوم ریاضی

1-فیزیک1 (20 سوال) 2- شیمی1 (15 سوال) 3- ریاضی1(25 سوال)

3) پایه دوم به سوم تجربی

1-فیزیک2 (10 سوال) 2- شیمی2 (15 سوال) 3-زیست1 (20سوال) 4- ریاضی2 (15 سوال)

4) پایه دوم به سوم ریاضی

1- شیمی2 (10 سوال) 2- فیزیک 2 (20 سوال) 3- هندسه1 (10 سوال) 4- ریاضی2 (20 سوال)

 

دوره پیش دانشگاهی:

دروس عمومی برای رشته های تجربی و ریاضی:

1-دین و زندگی3 (10 سوال) 2- زبان خارجی3 (10 سوال) 3- عربی 3 (10 سوال) 4- زبان و ادبیات فارسی3 (15 سوال)

دروس تخصصی سوم ریاضی به پیش دانشگاهی ریاضی

1- شیمی3 (15 سوال) 2- فیزیک3 (15 سوال) 3- حسابان (15 سوال) 4- جبر (10 سوال) 5- هندسه2 (10 سوال)

دروس تخصصی سوم تجربی به پیش دانشگاهی تجربی

1- زیست2 (20 سوال) 2- شیمی3 (15 سوال) 3- فیزیک3 (15 سوال) 4- ریاضی3 (15 سوال)

 نمونه سوالهای سال قبل را می توانید در همین وبلاگ مشاهده نمایید

با آرزوی موفقیت برای شما

دبیرستان و پیش دانشگاهی نمونه ی دولتی ابن سینا

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۰ساعت 11:2  توسط ابن سینا  |